Stručni skupovi / 7. srpnja 2017.

Preventivne strategije u odgojno-obrazovnim ustanovama

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, višednevni

Namjena: skup je namijenjen svim profilima odgojno-obrazovnih djelatnika koji se bave preventivnim radom u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima, voditeljima preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama i socijalnim pedagozima zaposlenima u odgojno-obrazovnom sustavu

Mjesto održavanja: Primošten

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 10. listopada 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Dejana Bouillet, dr. sc. Slavko Sakoman, dr. sc. Dijana Jerković, Sanja Vladović, prof., dr. sc. Nansi Ivanišević, dr. sc. Ivana Čuković-Begić, prof. dr. sc. Danijel Labaš, Jelena Bićanić, dipl. soc. ped.,  mr. sc. Ljiljana Klinger, Ana Ivančan, prof. def., Sanja Horvatić, prof., Snježana Lozančić, prof.,  Sanja Jelovčić, prof., dr. sc. Vesna Ivasović, Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., mentori i savjetnici

Ciljevi: sudionici će se upoznati s novostima iz područja preventivne i socijalnopedagoške znanosti, s postojećim preventivnim / socijalnopedagoškim programima i dobiti potrebne smjernice za njihovu implementaciju u redovni rad.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, okrugli stolovi, panel diskusije, primjeri iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
Telefon: 01/2785131