Stručni skupovi / 14. prosinca 2017.

Preventivne strategije u odgojno-obrazovnim ustanovama

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojno-obrazovnim djelatnicima koji provode preventivne programe/aktivnosti u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima i ostalim dionicima povezanima s odgojno-obrazovnim sustavom u Gradu Zagrebu. Skup će se organizirati u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport.

Mjesto održavanja: Zagreb

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 4. travnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Dejana Bouillet, Alma Rovis Brandić, Marija Sitar, Sanja Radić-Bursać, Vanda Bazmenjak, Dubravka Novosel Guszak, Renata Cindrić

Ciljevi: sudionici će se upoznati s rezultatima projekta Razvoj socijalnopedagoških intervencija u osnovnoj školi,  dobiti smjernice za osmišljavanje kvalitetne preventivne strategije odgojno-obrazovne ustanove te će se upoznati s preventivnim programima/aktivnostima koji se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama Grada Zagreba

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivni rad u skupinama, rasprava; oblici: frontalni, grupni, individualni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
telefon: 01/2785131