Stručni skupovi / 14. prosinca 2017.

Preventivne strategije u odgojno-obrazovnim ustanovama

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska  

Namjena: skup je namijenjen odgojno-obrazovnim djelatnicima koji provode preventivne programe/aktivnosti u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima i ostalim dionicima povezanima s odgojno-obrazovnim sustavom u Koprivničko-križevačkoj županiji

Mjesto održavanja: Križevci, OŠ Ljudevita Modeca

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 26. siječnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Alma Rovis Brandić, Ana Ivančan

Ciljevi: sudionici će dobiti smjernice za osmišljavanje kvalitetne preventivne strategije odgojno-obrazovne ustanove te će se upoznati s preventivnim programima/aktivnostima koji se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama Koprivničko-križevačke županije

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivni rad u skupinama, rasprava; oblici: frontalni, grupni, individualni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
telefon: 01/2785131