Stručni skupovi / 18. studenoga 2015.

Prevencija zlostavljanja djece s teškoćama

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, višednevni

Namjena: skup je namijenjen djelatnicima Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek

Mjesto održavanja: COO Vinko Bek, Zagreb, Kušlanova 59

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 18. studenoga 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Vesna Žilić, mag. paed. soc i Tamara Dubrović, edukacijska rehabilitatorica

Ciljevi: primarna prevencija zlostavljanja kroz osnaživanje djece u sprječavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe (otmica) i napada od strane poznate odrasle osobe te smanjivanje ranjivosti djece i mladih u odnosu na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa

Napomena: adresa za dodatne informacije je  marina@udrugaroditeljakpk.hr

Voditeljica:

viša savjetnica za socijalne pedagoge (defektologe) Alma Rovis Brandić
telefon: 01/2785131
e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr