Stručni skupovi / 23. travnja 2015.

Prevencija trgovanja ljudima, zaštita migranata, povezivanje i samozaštita ljudi u katastrofama

Razina i vrsta stručnog skupa: državni

Namjena: skup je namijenjen koordinatorima u osnovnim školama i koordinatorima u srednjim školama za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, voditeljima županijskih stručnih vijeća iz različitih predmetnih područja 

Mjesto održavanja: Dom Crvenoga križa, Janka Polića Kamova 32, 51 000 Rijeka

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 9. lipnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači i voditelji radionica: Nevenka Lončarić Jelačić, prof., i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje, Josip Vuletić, Hrvatski Crveni križ i Nives Vudrić, Hrvatski Crveni križ

Ciljevi:

Sukladno provedbi Mjere 3. iz Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine, da se osigurava trajno stjecanje socijalne i građanske kompetencije u sustavu redovitog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja; sukladno obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa za suzbijanje trgovanja ljudima i Operativnog plana za razdoblje od 2012-2015. godine, Mjere 9. „Nastaviti obrazovanje prosvjetnih radnika i učenika o suzbijanju trgovanja ljudima“; sukladno provedbi Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (NN br. 104/2014)

sudionici će:

 • opisati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta (trgovanje djecom)
 • navesti postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima
 • navesti podatke o trgovanju ljudima (MUP, Hrvatski Crveni križ),
 • opisati postupke koji prethode otimanju i ropstvu te objasniti načine zaštite
 • argumentirati tko je prekršitelj, a tko žrtva
 • opisati različite skupine migranata i mogućnosti integracije osoba pod međunarodnom zaštitom; objasniti poteškoće i postignuća koja se javljaju u praksi;
 • objasniti normativne osnove prava stranaca i migranata, objasniti činjenično stanje, navesti pozitivne i negativne primjere (zaštita i kršenje) prava
 • opisati u čemu se sastoji interkulturni dijalog i zašto je važan za društvenu koheziju te društveni i gospodarski razvoj demokratske zajednice
 • opisati mogućnosti uspostavljanja socijalne kohezije i postupanja ljudi u situacijama katastrofe koja vode zaštiti, sigurnosti te smanjenju štete
  • koristiti interaktivne, istraživačke i suradničke metode učenja i poučavanja Građanskog odgoja i obrazovanja;
  • objasniti osnovna dječja prava sukladno Konvenciji o pravima djeteta
  • imenovati dokumente kojima se određuju dječja prava
  • koristiti osnovne tehnike timskog rada i nenasilnog rješavanja sukoba, uključujući vještinu kontrole emocija i odgađanja odgovora, aktivnog slušanja, pregovaranja i posredovanja
  • pokazati privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole i društva u cjelini

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, vježbe, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj  primjerak Programa međupredmetnih i  interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008