Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Volonterstvo i migracije

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen koordinatorima u osnovnim i srednjim školama za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, učiteljima i nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima te voditeljima županijskih stručnih vijeća iz GOO-a i iz ostalih predmetnih područja iz Karlovačke županije

Mjesto održavanja: Karlovac, Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac, Smičiklasova 25

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 5. srpnja  2017. na http://ettaedu.azoo.hr 

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje Nevenka Lončarić-Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, te Josip Vuletić i Ivana Zadražil Vorberger iz službe za s mladima i volonterima Crvenog Križa Hrvatske

Ciljevi; sudionici će:

  • osposobiti se za rad s učenicima vezanim uz metode volontiranja i dobrovoljnog društvenog rad u zajednici
  • razumjeti pojam volonterstva i ključnih pojmova vezanih za volonterstvo
  • upoznati se s etičkim kodeksom volontiranja, iskustvima volontiranja, društveno korisnim radom u školi, lokalnoj zajednici, Hrvatskoj
  • upoznati se s hrvatskim i međunarodnim organizacijama koje se bave volontiranjem
  • upoznati se s načinom organiziranja i koordinacije volontiranja
  • osposobiti se za upoznavanje učenika s područjima u kojima se može volontirati
  • opisati različite skupine migranata i mogućnosti integracije osoba pod međunarodnom zaštitom zaštitu te postupak uključivanja migranata u društvenu zajednicu i obrazovanje;
  • objasniti normativne osnove prava i obveza stranaca i migranata, navesti pozitivne i negativne primjere (zaštita i kršenje) prava;
  • razviti i usvojiti vještine međukulturalnog dijaloga;
  • usvojiti vještine kritičkog mišljenja, empatije, aktivnog sudjelovanja, napuštanja predrasuda i pokretanja promjena te socijalne uključenosti

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
e-pošta: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008
e-pošta: tomislav.ogrinsak@azoo.hr