Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Prevencija ranog napuštanja školovanja – Kako u školi stvoriti okruženje pogodno za učenje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski 

Namjena: skup je namijenjen učiteljima u osnovnim školama pomoćno-odgojno obrazovnim radnicima pomoćnicima za pripadnike nacionalne manjine (romski pomagač) i stručnim suradnicima koji rade u školama sa učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine

Broj polaznika: 40

Mjesto održavanja: III OŠ Čakovec, Ivana pl. Zajca 24, 40000 Čakovec

Rok prijave: obvezna prijava do 28. lipnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: Nevenka Lončarić Jelačić, prof., i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje,

Ciljevi:

–          sukladno Programu PEARLS (PEARLS – PREVENTING EARLY SCHOOL LEAVING THROUGH INCLUSIVE STRATEGIES PROJECT NO.: NI-2014-1-DE03-KA201-001573) testirati i provjeriti kvalitetu modula za prevenciju ranog napuštanja školovanja – Kako u školi stvoriti okruženje pogodno za učenje i Mjere podrške učenicima; te

–          sukladno Akcijskom planu za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013–2016. – mjera 1.1.1 Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine i mjera 1.3.3 Osposobljavanje suradnika pomagača organizira se stručno usavršavanje romskih pomagača i stručnih suradnika u osnovnim školama s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine.

sudionice će:

  • testirati module za rad u školi razvijene tijekom projekta PEARLS (Preventing Early School Leaving Through Inclusive Strategies; Project No.: NI-2014-1-DE03-KA201-001573)
  • promišljati o ciljevima učenja te metodama kod kojih u obzir treba uzeti raznolikost očekivanja, kompetencija, suociokulturnog položaja učenika s ciljem da se učenici što bolje uključe u nastavu te da u što većoj mjeri povećaju svoje sposobnosti učenja sukladno svojim mogućnostima u svrhu prevencije ranog napuštanja školovanja
  • promišljati i predlagati rješenja glede primjene metoda i načina poučavanja kojim se stvara prikladno ozračje za učenje kroz razvijanje strategija za poučavanje
  • promišljati o svojim praksama poučavanja te procijeniti učinkovitost predloženih metoda i načina rada u okviru projekta PEARLS
  • promišljati i analizirati predložene načine rada s učenicima sukladno svom vlastitom iskustvu te davati svoje mišljenje i prijedloge na koji je način moguće poboljšati module za rad u školi razvijene tijekom projekta PEARLS

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, vježbe, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse , analiza primjera

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008