Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Prevencija problema u ponašanju kod učenika s većim teškoćama u razvoju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen odgojno-obrazovnim djelatnicima koji rade s učenicima s većim teškoćama u razvoju.

Mjesto održavanja: Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obavezna prijava do 1. veljače 2019. na  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Slavenka Martinović, Ante Badurina, Nataša Tomljenović

Ciljevi: Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika u radu s djecom s većim teškoćama s naglaskom na prevenciju nastajanja sekundarnih teškoća u ponašanju. Sudionici će usvojiti nove kompetencije u odgojno-obrazovnom radu, steći osnovna znanja o mogućim i poželjnim intervencijama prema učeniku, znati izraditi plan podrške učeniku. Edukacija se sastoji se od četiri modula koja će se organizirati u dva jednodnevna skupa.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, diskusija, filmovi, prikaz slučajeva

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Napomena: Skup je organiziran u suradnji s Centrom za obrazovanje odraslih Validus.

Voditelj:

Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc., viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)

telefon: 01/2785131

e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr