Stručni skupovi / 3. prosinca 2014.

Prevencija nasilja u vezama mladih

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: Skup je namijenjen zainteresiranim stručnim suradnicima i voditeljima ŠPP-a u srednjim školama Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske županije.

Mjesto održavanja: Učenički dom Hrvatskoga radiše, Zagrebačka 2a, Osijek

Broj polaznika/ica: 40

Rok prijave: Obvezna online prijava www.ettaedu.eu do 23. 2. 2015.

Predavači/ce: Sanja Cesar, psihologinja; mr.sc. Nataša Bijelić, sociologinja; Ivana Biljan, prof.

Ciljevi: edukacija ima za cilj izgradnju znanja i vještina potrebnih za rad na prevenciji nasilja u partnerskim vezama mladih. Analizirati mogućnosti implementacija sadržaja edukacije. Sudionici će nakon skupa samostalno zajedno sa svojim učenicima osmišljavati provođenje različitih preventivnih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti i informiranja mladih.

Metode i oblici rada: interaktivno i iskustveno učenje kroz radionice koristeći različite interaktivne metode rada (npr. rad u malim grupama, rad u paru, studije slučaja, igra uloga, itd.)

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena:

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Ivana Biljan, prof.
telefon: 031 284-901
e-pošta: ivana.biljan@azoo.hr