Stručni skupovi / 21. listopada 2015.

Prevencija nasilja u vezama mladih

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, višednevni

Namjena: skup je namijenjen  nastavnicima i stručnim suradnicima u srednjim školama

Mjesto održavanja: Terme Jezerčica,  Donja Stubica

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 20. studenoga 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači:

Ciljevi: teorijsko i iskustveno usavršavanje srednjoškolskih nastavnika i stručnih suradnika u području pitanja rodnih stereotipa, rodne ravnopravnosti i rodno uvjetovanog nasilja među adolescentima/cama, osposobljavanja i razvoja vještina za provedbu i evaluaciju radionica za osvještavanje adolescenata/ica u školama, razvijanja vještina za prepoznavanje, djelovanje i odgovarajući odnos prema slučajevima zlostavljanja djece i mladih s kojim bi se mogli suočiti.

Nakon edukacije sudionici će provoditi radionice kojima je dugoročni cilj da adolescenti/ice uspostavljaju veze koje su kvalitetne i temelje se na ravnopravnosti i obostranom poštovanju, te će učenici/e steći kompetencije koje uključuju prihvaćanje koncepta ljudskih prava i jednakosti kao osnove za solidarnost i odgovornost, prihvaćanje jednakopravnosti muškaraca i žena.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa

Napomena: Sve troškove puta i smještaja pokriva CESI.

Voditeljica:

viša savjetnica za socijalne pedagoge (defektologe) Alma Rovis Brandić
telefon: 01/278513101/2785131 
e-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr