Stručni skupovi / 9. rujna 2016.

Prevencija i rano prepoznavanje poremećaja mentalnog zdravlja i integracija u zajednicu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima po pozivu 

Mjesto održavanja: Zagreb, naknadno

Broj polaznika: 14

Rok prijave: obvezna prijava do 18. rujna 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: stručnjaci iz Trimbos instituta, Nizozemskog instituta za mentalno zdravlje i ovisnost i drugih nizozemskih partnerskih organizacija

Ciljevi:

  • Znakovi i simptomi problema mentalnog zdravlja
  • Rano otkrivanje problema mentalnog zdravlja
  • Službe u zajednici za osobe s problemima mentalnog zdravlja – konceptualni problemi, ključni aspekti i praktične implikacije
  • integrirano liječenje: mentalno zdravlje i  intervencije iz područja socijalne skrbi
  • rad sa službama socijalne skrbi i lokalnim tijelima u području mentalnog zdravlja
  • pravni okvir zaštite mentalnog zdravlja: prava pacijenata i strategije za osiguravanje pristupa mentalnom zdravlju koji se zasniva na pravima
  • povratak u redovni obrazovni sustav nakon psihijatrijskog liječenja (suradnja sa zdravstvenim i drugim sektorima)

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, primjeri iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Edukacija je besplatna za sudionike. Nisu podmireni putni troškovi i troškovi smještaja.

Voditelji: 

Viša savjetnica za defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.
Telefon: 01/2785131