Stručni skupovi / 12. studenoga 2013.

Prehrana i životne navike u očuvanju zdravlja (III)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen voditeljicama ŽSV-a učitelja razredne nastave osnovnih škola Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije i voditeljicama ŽSV-a stručnih suradnika pedagoga Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Orahovica, Trg Tina Ujevića 1

Broj polaznika: 18

Rok prijave: obvezna  prijava od  15. 12. 2013.  do  9. 2. 2014. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Milena Mandić i izv. prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić

Ciljevi: učitelji će upoznati senzoriku u prehrani, steći će  osnovna znanja o fiziološkoj bazi senzorske ocjene te omogućiti primjenu senzorskih metoda u školama te procijeniti prehrambeni status

Oblici rada: predavanja i radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena:/

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Ivana Biljan, prof.
telefon: 031 284-901
e-pošta: ivana.biljan@azoo.hr