Stručni skupovi / 12. siječnja 2018.

Preduvjeti akademskog uspjeha: Komunikacijski i jezično govorni razvoj djece rane i predškolske dobi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima predškolske djece Sisačko-moslavačke županije

Mjesto održavanja: Novska, DV Radost

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 14. veljače 2018. na ettaedu.azoo.hr

Predavači: Diana Plantak, mag.log., Ljerka Pukec, odgojitelj mentor, Darija Drviš, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • usvojiti osnove za kvalitetnu pripremu konteksta u dječjem vrtiću za podržavanje jezično govornog razvoja djece rane i predškolske dobi
  • razumjeti procese učenja i razvoja djece (integracijski pristup)
  • steći znanja i sposobnosti nužne za promišljanje, planiranje i praćenje odgojno-obrazovne prakse u kontekstu jezično govornog razvoja djece rane i predškolske dobi

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rad u malim grupama, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: –

Voditelj: Viša savjetnica za predškolski odgoj
Darija Drviš, prof.
telefon: 01/2785 019
e-pošta: darija.drvis@azoo.hr