Stručni skupovi / 20. travnja 2015.

Predstavljanje projekta „Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatsk

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: program je namijenjen stručnim suradnicima rehabilitatorima i odgojiteljima predškolske djece s područja Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Split, Dječji vrtić „Grigor Vitez“, Kliška bb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 15. svibnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: Dijana Begović, prof., Marija Bužančić, prof., Jelena Meštrović Dujić, prof. defektolog

Ciljevi: sudionici će

  • upoznati tijek i ishode projekta
  • upoznati modalitete uključivanja djece s teškoćama u redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • upoznati modele podrške odgojiteljima u procesu uključivanja djece s teškoćama
  • upoznati kriterije za dodjelu i odabir pomagača
  • upoznati modele podrške pomagačima i važnosti kontinuirane suradnje odgojitelja i pomagača u inkluzivnom procesu

Oblici rada: frontalni i grupni (interaktivno predavanje, radionice, primjeri iz prakse)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.
Telefon: 021/340 996