Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Pravo djeteta na kontinuitet

Razina i vrsta stručnog skupa: Međunarodni znanstveno-stručni skup

Namjena: odgojitelji, stručni suradnici, ravnatelji i ostali čiji interes je vezan uz područje ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja

Mjesto održavanja: Zagreb, Učiteljski fakultet

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 31. listopada 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Prof. dr. sc. Ingrid Engdahl, izv. prof. dr. sc. Alma Tasevska, doc. dr. sc. Ivana Visković, doc., dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić

Ciljevi: Sudionici će:

  • steći znanja o obrazovanju kao temeljnom ljudskom pravu;
  • upoznati se sa stanjem prava djeteta na obrazovanje u RH;
  • razvijati stavove o važnosti uživanja prava na odgoj i obrazovanje (dostupnost i kvalitetu);
  • osvijestiti različite aspekte kvalitete  suvremenog odgoja i obrazovanja (sadržaji, vrijednosti, odnosi, metode rada);
  • steći znanja koja će im omogućiti da prepoznaju situacije ugrožavanja prava djeteta na odgoj i obrazovanje;
  • prepoznati ponašanja koja se očekuju od prosvjetnih djelatnika, a koja odražavaju poštivanje prava djeteta na obrazovanje;
  • steći znanja o osnovnim načelima organiziranja odgojno-obrazovnog procesa u skladu s pravom djeteta na obrazovanje;
  • shvatiti pravo djeteta na odgoj i obrazovanje  kao temelj i polazište u pristupu izradi  kurikuluma.

Metode i oblici rada: izlaganja, rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Obvezna online prijava na adresi www.ettaedu.azoo, te putem elektroničke pošte na adresu info@omep.hr od 1.9. – 31.10. 2019. godine

sve specifičnosti vezane za skup (Potvrda o sudjelovanju na stručnome skupu s navedenim trajanjem programa (AZOO) izdat će se isključivo online prijavljenim sudionicima u navedenom roku).

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova

Agencija za odgoj i obrazovanje

Telefon: 27 85 126

E-mail: inga.seme-stojnovic@azoo.hr

Doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić

OMEP Hrvatska

095/7007777; omephr@gmail.com