Stručni skupovi / 13. srpnja 2018.

Pravna pismenost za građane: mjesto, uloga i načini djelovanja sudbene vlasti u demokratskom društvu

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen, nastavnicima srednjih škola svih predmeta, stručnim suradnicima, ravnateljima i novinarima

Mjesto održavanja: Zagreb; Vrhovni sud Republike Hrvatske; Trg Nikole Zrinskog 3

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 5. studeni 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: dr.sc. Marin Mrčela, suci Vrhovnog suda, viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak

Ciljevi; sudionici će:

  • biti osposobljeni za upoznavanje učenika s načinom rada i svrhom sudbenog sustava i njegovom ulogom u ostvarenju pravne države
  • steći znanja i osposobiti se za poučavanje o temeljnim vrijednostima demokracije: vlast, pravda, odgovornost, privatnost; pravosudna vlast i zaštita ljudskih prava, vladavina prava i demokracija
  • steći znanja i osposobiti se za poučavanje o temama: ustavno pravni položaj i uloga sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj; pretpostavka nevinosti; komentiranje sudskih odluka u medijima; vrste prava (građansko, trgovačko, kazneno); sudbena vlast u kontekstu Europske Unije, uloga sudaca/sudbene vlasti u provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja
  • biti upoznati s ulogom sudbene vlasti u suzbijanju korupcije
  • biti osposobljeni za korištenje metode interaktivnih, istraživačkih i suradničkih oblika učenja i poučavanja
  • biti osposobljeni za izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup pripremom i izvođenjem simuliranih suđenja
  • moći osposobiti učenike da usvajaju vještine argumentiranja, dokazivanja, logičkog zaključivanja, uočavanja bitnih činjenica, nepristranog pristupa i javnog nastupa.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj primjerak Programa Građanskog odgoja i obrazovanja

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008