Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Pravna pismenost za građane – mjesto, uloga i načini djelovanja sudbene vlasti u demokratskom društv

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima, nastavnicima svih predmeta, stručnim suradnicima, ravnateljima i novinarima

Mjesto održavanja: Zagreb, Vrhovni sud Republike Hrvatske, Trg Nikole Zrinskog 3

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 27. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske 

Ciljevi; sudionici će:

–          biti osposobljeni za primjenu, korištenje i razumijevanje koncepata iz Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole koristiti metode interaktivnih, istraživačkih i suradničkih oblika učenja i poučavanja

–          biti osposobljeni za izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup i izvođenje projektne nastave simuliranih suđenja

–          moći osposobiti učenike da usvajaju vještine argumentiranja, dokazivanja, logičkog zaključivanja, uočavanja bitnih činjenica, nepristranog pristupa i javnog nastupa

–          biti osposobljeni za upoznavanje učenika s načinom rada i svrhom sudbenog sustava i njegovom ulogom u ostvarenju pravne države

–          steći znanja i osposobiti se za poučavanje o temeljnim vrijednostima demokracije: vlast, pravda, odgovornost, privatnost; pravosudna vlast i zaštita ljudskih prava, vladavina prava i demokracija

–          biti upoznati s ulogom sudbene vlasti u suzbijanju korupcije

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008