Stručni skupovi / 27. travnja 2015.

Prava djeteta

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni znanstveno-stručni skup

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima, učiteljima, stručnim suradnicima i ostalima čiji je interes  vezan uz područje prava djeteta na odgoj i obrazovanje

Mjesto održavanja: Opatija, Grand hotel Adriatic

Broj polaznika: 250

Rok prijave: Obvezna online prijava na adresi www.ettaedu.eu,   te putem elektroničke pošte na adresu gcota@ffzg.hr od 1.5.2015. – 1.9.2015. godine

Predavači: Prof. dr. sc. Vlatko Previšić, prof. dr. sc. Dubravka Maleš, prof. dr. sc. Slavica Bašić, prof. dr. sc. Vedrana Spajić Vrkaš, prof. dr. sc. Ivanka Stričević, prof. dr. sc. Jasminka Zloković, prof. dr. sc. Vesna Bilić i prof. dr. sc. Marko Palekčić

Ciljevi: sudionici će

  • steći znanja o obrazovanju kao temeljnom ljudskom pravu;
  • upoznati se sa stanjem prava djeteta na obrazovanje u RH;
  • razvijati stavove o važnosti uživanja prava na odgoj i obrazovanje (dostupnost i kvalitetu);
  • osvijestiti različite aspekte kvalitete  suvremenog odgoja i obrazovanja (sadržaji, vrijednosti, odnosi, metode rada);
  • steći znanja koja će im omogućiti da prepoznaju situacije ugrožavanja prava djeteta na odgoj i obrazovanje;
  • prepoznati ponašanja koja se očekuju od prosvjetnih djelatnika, a koja odražavaju poštivanje prava djeteta na obrazovanje;
  • steći znanja o osnovnim načelima organiziranja odgojno-obrazovnog procesa u skladu s pravom djeteta na obrazovanje;
  • shvatiti pravo djeteta na odgoj i obrazovanje  kao temelj i polazište u pristupu izradi  kurikuluma.

Metode i oblici rada: Izlaganja, radionice i poster prezentacije

Vrednovanje: Potvrda o sudjelovanju na stručnome skupu s navedenim trajanjem programa (AZOO) isključivo online prijavljenim sudionicima u navedenom roku.

Napomena: Dodatne informacije moguće je dobiti na web stranici konferencije www. omep.hr/konferencija

Voditelj:

Adrijana Višnjić Jevtić
OMEP Hrvatska
095/7007777; omephr@gmail.com