Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Praćenje i vrednovanje rada učenika u nastavi geografije

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Voditelji ŽSV-a učitelja i nastavnika geografije Središnje Hrvatske

Mjesto održavanja: I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, 10 020 Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: Obvezna online prijava do 30. kolovoza 2017. na adresu  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Alenka Bujan, mr. sc. Marina Periša, dr. sc. Đurđica Ivančić, Vesna Milić, dipl. geograf

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći:

  • razlikovati različite pristupe vrednovanju;
  • identificirati elemente praćenja i vrednovanja u okviru razvoja četiriju skupina kompetencija
  • definirati elemente vrednovanja i indikatore razvijenosti informacijske kompetencije na primjeru domaće zadaće, zadataka u radnoj bilježnici, izvješća…
  • definirati elemente vrednovanja i indikatore kvalitete/razine razvijenosti pojedinih skupina kompetencija (kompetencija učiti kako učiti geografske sadržaje – npr. nacrtati grafički prikaz, čitati i interpretirati sadržaj geografske karte; komunikacijska – predstavljanje rezultata učenja  korištenjem geografskog vokabulara; socijalna kompetencija – suradnja u paru ili skupini);
  • prilagoditi praćenje i vrednovanje rada učenicima s posebnim potrebama. 

Metode i oblici rada: predavanja, radionice; samostalni, skupni i  rad u paru 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa 

Napomena:

Voditelj:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 27 85 074