Stručni skupovi / 24. travnja 2017.

Praćenje i provjeravanje učeničkih postignuća

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima geografije Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije

Mjesto održavanja: Gimnazija M. A. Reljkovića Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića, Vinkovci 

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 5. srpnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: doc.dr.sc. Ružica Vuk, mr.sc. Biljana Vranković, Anita Bobanac, prof., Sonja Burčar, prof.

Ciljevi: sudionici će analizirati osnovna strukturna obilježja ispita znanja (pisane provjere znanja), primijeniti načela i smjernice za sastavljanje zadataka objektivnog tipa, razlikovati prednosti i nedostatke zadataka višestrukog izbora, analizirati strukturu zadataka produženoga odgovora i kreirati ih za pisanu provjeru znanja iz geografije, kreirati postupke i obrasce praćenja učeničkih postignuća u domeni geografskih znanja i vještina, metodičke, komunikacijske i socijalne kompetencije učenika i uskladiti ih s važećim propisima i pedagoškom dokumentacijom.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; individualni, frontalni.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: ponijeti vlastitu pisanu provjeru znanja

Suorganizacija Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb

Voditelj:

Viša savjetnica za geografiju
Sonja Burčar, prof.
telefon: 031/ 284 907