Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Nastava usmjerena na učenika – suvremeni metodički dosezi

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave Karlovačke županije

Mjesto održavanja: OŠ „Braća Seljan“, Vladimira Nazora 1, Karlovac 

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://ettaedu.azoo.hr/ od 16. do 28. kolovoza 2016.

Predavači: viša savjetnica za razrednu nastavu Biljana Petljak Zekić, doc. dr. sc. Dubravka Glasnović Gracin, dr. sc. Alena Letina, doc. art. Luka Petrač

Ciljevi:

Učitelji će:

  • analizirati temeljne kompetencije za cjeloživotno učenje,
  • raspraviti o razinama funkcionalnih pismenosti učenika,
  • primijeniti znanstveno-metodički instrumentarij u pripremanju,
  • raščlaniti metodičke modele utemeljene na suvremenim dosezima metodičke teorije i praktičnih iskustava,
  • primijeniti suvremene metodičke sustave u nastavnoj praksi,
  • razlikovati tradicionalnu i suvremenu nastavu,
  • definirati primjenjive elemente za vrednovanje kompetencija u kognitivnom, afektivnom i psihomotoričkom području.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, skupni rad i rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditeljica:

Biljana Petljak Zekić, mag. prim. educ., viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 051 686 200