Stručni skupovi / 30. rujna 2016.

Praćenje djece i dokumentiranje aktivnosti – pretpostavka kvalitetnog planiranja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Šibensko-kninske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Općine Primošten, Sv. Josipa 7, Primošten

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 25. listopada 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Tončica Kalilić, dipl. defektolog, Jadranka Tomljanović, odgojiteljica savjetnica, Planka Belamarić, odgojiteljica mentorica

Ciljevi: sudionici će

  • usvojiti znanja potrebna za stvaranje prepoznatljivog kurikuluma odgojne skupine u ustanovi ranoga i predškolskoga odgoja;
  • razumjeti značaj praćenja djece i dokumentiranja aktivnosti za kreiranje okruženja koje će poticati istraživačko učenje djece;
  • razumjeti važnost potrebe izgrađivanja kvalitetnih suradničkih odnosa s obzirom na ciljeve odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi.

Metode i oblici rada: predavanje, prezentacije iskustava kvalitetne prakse, individualni rad,  rad u manjim skupinama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj Tončica Kalilić, dipl. defektolog,
telefon: 021/340996