Stručni skupovi / 14. prosinca 2016.

Dokumentiranje aktivnosti – pretpostavka kvalitetnog planiranja i oblikovanja kurikuluma

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Zadarske županije

Mjesto održavanja: Zadar, Dječji vrtić „Radost“, podružnica „Vruljica“, Ivana Meštrovića 14

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna online prijava do 31. siječnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Tončica Kalilić, dipl. defektolog, Jadranka Tomljanović, prof., odgojiteljica savjetnica, Planka Belamarić, odgojiteljica mentorica

Ciljevi: Sudionici će:

  • usvojiti znanja potrebna za stvaranje prepoznatljivog kurikuluma odgojne skupine u ustanovi ranoga i predškolskoga odgoja;
  • razumjeti značaj praćenja djece i dokumentiranja aktivnosti za kreiranje okruženja koje će poticati istraživačko učenje djece;
  • razumjeti važnost potrebe izgrađivanja kvalitetnih suradničkih odnosa s obzirom na ciljeve odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi.

Metode i oblici rada: predavanje, prezentacije iskustava kvalitetne prakse, individualni rad,  rad u manjim skupinama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Tončica Kalilić, dipl. defektolog, viša savjetnica za predškolski odgoj
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split
Telefon: 021/340996