Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Povijest svakodnevice – perspektive, ograničenja, rezultati

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici povijesti iz Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-

dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županiji

Mjesto održavanja: Sveučilišna knjižnica, Ruđera Boškovića 31, 21 000 Split

Broj polaznika: 170

Rok prijave: obvezna prijava do 20. lipnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: doc. dr. sc. Mladenko Domazet, prof.dr. sc. Aleksandar Jakir, doc. dr. sc. Tonija Andrić,  doc. dr. sc. Ivan Matijević, dr. sc. Nikša Varezić, Loranda Miletić, viša savjetnica

Ciljevi: sudionici će razumijeti koje su perspektive, ograničenja i rezultati istraživanja povijesti svakodnevice na temelju najnovijih historiografskih spoznaja i interpretacija; uočiti će razlike u povijesnim interpretacijama pojedinih događaja  i razumijeti razloge koji su doveli do toga; osvijestit će važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja; integrirat će novostečene spoznaje u nastavni program povijesti

Metode i oblici rada: plenarna izlaganja i tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za povijest
Loranda Miletić, prof.
Telefon: 023/254 191