Stručni skupovi / 1. studenoga 2012.

Poveznice Kurikuluma građanskoga odgoj i obrazovanja i nastavnih programa za Hrvatski jezik

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Učitelji hrvatskoga jezika Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije

Mjesto održavanja: I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, 10010 Zagreb

Broj polaznika: 150

Rok prijave: do 4. siječnja 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Maja Uzelac i Karmen Ratković, prof.,Ksenija Matuš, prof. i Krešimir Gracin, prof., Majda Bekić-Vejzović, prof., Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi:

1. osposobljenost za aktivno slušanje i metodologiju grupnoga rada u području građanskoga odgoja i obrazovanja

2. povezati zadaće nastavnog područja hrvatski jezik s ishodima kurikuluma za građanski odgoj

  • razumjeti odnos između pojmova: (ljudska) prava, zakon, odgovornost, dužnost, sloboda i dostojanstvo
  • umjeti navesti učenike da na primjerima iz svakodnevnog života (ili iz književnosti) prepoznaju koja su ljudska prava vezana uz pojedinu situaciju te koje su i čije dužnosti vezane uz njih
  • umjeti navesti učenike da uoče kršenje ljudskih prava u nekim tradicionalnim obrascima ponašanja i devijantnim ponašanjima te na taj način dožive smisao ljudskih prava

3. prepoznati međupredmetnu vezu hrvatskoga jezika i građanskoga odgoja

  • uočiti važnost načela „jedinstva u raznolikosti“ za izgradnju demokratskog društva
  • oblikovati lingvometodički predložak namijenjen raspravljačkoj diskusiji
  • procijeniti utjecaj vlastitih stavova (predrasuda) tijekom procesa poučavanja
  • uočiti potrebu posjedovanja razvijenih komunikacijskih vještina
  • planirati primjenu građanskoga odgoja u vlastitoj nastavnoj praksi

Oblici rada: Interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustava, anketiranje. Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

 

Voditelj

Mirela Barbaroša-Šikić, prof.,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Zagreb, Donje Svetice 38;
tel: 01/2785 018;