Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Povezanost kompetencija, ishoda i vrednovanja / Komunikacija s roditeljima

Namjena: program je namijenjen učiteljima mentorima i savjetnicima, voditeljima aktiva razredne nastave i mentorima pripravnicima iz Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna online prijava od 15. veljače 2019. do 14. ožujka 2019. na adresi:  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Igor Rukljač, viši savjetnik, Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica

Ciljevi:

  • prepoznati povezanost kompetencija, ishoda učenja i vrednovanja učenika
  • oblikovati konkretno definirane ishode učenja
  • primijeniti vrednovanje učeničkih postignuća u skladu s ishodima učenja i na osnovi kriterija ocjenjivanja
  • prepoznati važnost komunikacije s roditeljima
  • ostvariti uspješnu komunikaciju s roditeljima

Metode i oblici rada: predavanja i radionice, frontalni i skupni

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Vesna Orešković, vanjska suradnica za razrednu nastavu

Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka

Telefon: 099 5132979

E-mail: vesna.oreskovic@azoo.hr