Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Poučavati talijanski jezik. Didaktičko-metodički pristupi i aktivnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima talijanskoga jezika osnovnih i srednjih škola RH

Mjesto održavanja: Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do  5. travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. Franco Romano (Università per Stranieri di Perugia), prof. Tommaso Mazzoli (Università di Udine), prof. Fabio Caon (Ca’ Foscari Venezia)

Ciljevi:

  • – primijeniti teorijska i praktična znanja iz područja glotodidaktike i metodike talijanskog kao drugog/stranoga jezika
  • – prilagoditi tipove zadataka razvijanju pojedinih jezičnih vještina (čitanje, pisanje, slušanje, govor i razumijevanje)
  • – primijeniti različite metode radi učinkovita poučavanja
  • – znati prikladno odabrati i izraditi vlastiti nastavni materijal

Metode i oblici rada: predavanja i radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (koji je pripremio Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije)

Napomena: Potvrda AZOO-a o sudjelovanju na stručnom skupu s navedenim trajanjem programa

Nositelji programa: dr. sc. Tanja Habrle, Isabella Matticchio, PhD, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Voditeljica: Marija Puškarić, prof. savjetnik

E-mail: marija.puskaric@azoo.hr