Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Poučavanje talijanskog jezika: inovativni alati i odgojno-obrazovne aktivnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, dvodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima talijanskoga jezika osnovnih i srednjih škola RH

Mjesto održavanja: Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, I. M. Ronjgova 1, 52100 Pula

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 19. travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači:    

Fabio Caon, Università Ca’ Foscari di Venezia

Silvia Giugni,  responsabile PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

Tommaso Mazzoli, Università degli studi di Udine

Ciljevi:

Ojačati komunikacijske, interkulturne, didaktičkometodološke vještine učitelja i nastavnika talijanskog jezika

Razvijati svladavanje specifičnih ICT alata i edukacijskih softvera korisnih u poučavanju Talijanskog jezika

konsolidirati osnovne tehnike foniranja i izražavanja suvremene talijanske dikcije

Ponuditi izvorne prijedloge specifičnih didaktičkih područja i inovativne alate, te novi lingvistički i književni resursi

Motivirati učitelje da oblikuju i grade hipertekstualne tekstove, tj. elektroničke sadržaje koji se mogu pregledavati i u više smjerova na temelju interesa i znanja učenika, pomoću tematskih i kognitivnih kretanja

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; frontalni i grupni rad

Vrednovanje:obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Organizacija stručnog skupa je u suradnji AZOO-a i Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Troškove stručnog skupa u cijelosti osigurava Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu

Gianfranca Šuran, prof.

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Ispostava Rovinj

Telefon: 052/813 538

 gianfranca.suran@azoo.hr