Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Poučavanje strategija učenja – razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje (voditelji ŽSV)/SKUP SE OTKAZUJE

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Karlovačke, Primorsko-goranske i Istarske županije.

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Trpimirova 6

Broj polaznika: 12

Rok prijave: obvezna prijava od 1. do 19. ožujka 2019. na adresi: http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Tanja Marčan, prof., voditeljice i viša savjetnica

Ciljevi: voditelji će:

  • funkcionalno povezivati strategije čitanja s obrazovnim ishodima
  • funkcionalno odabirati strategije čitanja u skladu sa složenošću teksta i učenicima
  • upoznati metodički slijed poučavanja strategija čitanja od demonstracije nastavnika do samostalne primjene učenika
  • planirati podršku učenicima za čitanje složenih i vrlo složenih književnih tekstova

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rad u paru i individualni rad

Vrednovanje: evaluacijski listić

Voditeljica:

Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka

Telefon: 051/317 694

E-mail: linda.grubisic-belina@azoo.hr