Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Poučavanje strategija učenja – razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje (SŠ)

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski; jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen nastavnicima hrvatskoga jezika Istarske županije.

Mjesto održavanja: Pazinski kolegij, Jurja Dobrile 6, Pazin

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava od 25. ožujka do 19. travnja 2019. na adresi: http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković, Tanja Marčan, prof., i Teana Tomažin, prof.

Ciljevi: nastavnici će:

  • upoznati samoregulaciju učenja kao recentni konstrukt u Psihologiji obrazovanja
  • osvijestiti važnost samoregulacije učenja za postizanje ukupne kvalitete obrazovanja
  • uočiti uzročnoposljedičnu vezu između samoreguliranih nastavnika i samoreguliranih učenika 
  • funkcionalno povezivati strategije čitanja s obrazovnim ishodima
  • funkcionalno odabirati strategije čitanja teksta u skladu sa složenošću teksta i učenicima
  • upoznati metodički slijed poučavanja strategija čitanja od demonstracije nastavnika do samostalne primjene učenika
  • planirati podršku učenicima za čitanje složenih i vrlo složenih književnih tekstova

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, čelni, rad u paru i individualni

Vrednovanje: evaluacijski listić

Napomena:

Voditelj:

Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka

Telefon: 051/317 694

E-mail: linda.grubisic-belina@azoo.hr