Stručni skupovi / 14. prosinca 2015.

Poučavanje strategijama i tehnikama pisanja/Osposobljavanje za primjenu kurikularnih dokumenata

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, Rijeka

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava od 1. do 16. ožujka 2016. na adresi: http://ettaedu.azoo.hr  

Predavači: dr. sc. Anela Nikčević-Milković, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru, dr. sc. Kristijan Novak, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci; Tanja Marčan, prof., Linda Grubišić Belina, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • osvijestiti odrednice pisanja kao psihološkoga fenomena
  • upoznati (meta)kognitivne i motivacijske/emocionalne čimbenike pisanoga izražavanja, samoregulaciju procesa pisanja i razvoj pisanja prema njegovoj ekspertnosti
  • upoznati pristupe poučavanja pisanoga izražavanja i osvijestiti važnost oblikovanja adekvatnog konteksta za njegovo učenje
  • osvijestiti važnost pisanoga izražavanja u obrazovnomu kontekstu
  • usvojiti metode kojima se učenicima olakšava odabir ad hoc teme za pisanje
  • osvijestiti univerzalnost elemenata grčke tragedije u pripovijedanju
  • usvojiti metode preuređivanja teksta
  • osposobiti sudionike za primjenu kurikularnih dokumenata 

Metode i oblici rada: čelni, individualni, rad u paru i rad u skupini

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Za skup se mogu prijaviti i učitelji i nastavnici Hrvatskoga jezika Istarske županije koji ne mogu nazočiti stručnom skupu u Pazinu 23. ožujka 2016.

Voditelj:

Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694