Stručni skupovi / 1. lipnja 2016.

Poučavanje strategijama i tehnikama pisanja kao priprema za ostvaraj odgojno-obrazovnih ishoda

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: OŠ „Nikola Tesla“, Trg Ivana Klobučarića 1, Rijeka

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava od 6. do 27. lipnja 2016. na adresi: http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Anela Nikčević-Milković, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru, dr. sc. Kristijan Novak, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ciljevi/polaznici će:

  • osvijestiti odrednice pisanja kao psihološkoga fenomena
  • upoznati (meta)kognitivne i motivacijske/emocionalne čimbenike pisanoga izražavanja, samoregulaciju procesa pisanja i razvoj pisanja prema njegovoj ekspertnosti
  • upoznati pristupe poučavanja pisanoga izražavanja i osvijestiti važnost oblikovanja adekvatnog konteksta za njegovo učenje
  • osvijestiti važnost pisanoga izražavanja u obrazovnomu kontekstu
  • usvojiti metode kojima se učenicima olakšava odabir ad hoc teme za pisanje
  • osvijestiti univerzalnost elemenata grčke tragedije u pripovijedanju
  • usvojiti metode preuređivanja teksta

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rad u paru

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Na ovaj se stručni skup mogu prijaviti učitelji i nastavnici Hrvatskoga jezika Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije koji nisu nazočili istovjetnim skupovima u ožujku ove godine.

Voditeljica:

Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694051/317 694