Stručni skupovi / 3. prosinca 2014.

Poučavanje i vrednovanje pisanja i praćenje ostvarenja Programa GOO-a

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: voditelji županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Trpimirova 6, Rijeka

Broj polaznika: 12

Rok prijave: od 19. prosinca 2014. do 19. siječnja 2015.; obvezatna prijava na www.ettaedu.hr

Predavači: Dubravka Uroda, prof., Dejana Tavas, dipl. učit., i Linda Grubišić Belina, prof.

Ciljevi:

Voditelji županijskih stručnih vijeća će:

  • upoznati načine međupredmetnoga provođenja Programa (poučavanje, praćenje, pedagoška dokumentacija, nastavne metode)
  • upoznati načine provođenja Programa u vidu izborne nastave (poučavanje, praćenje, pedagoška dokumentacija, nastavne metode)
  • osvijestiti potrebu standardizacije opisnika za vrednovanje pisanja
  • povezivati ishode učenja za pisanje s izradom opisnika za pisanje
  • konkretizirati opisnike za pojedini žanr/tip teksta/pisani oblik jezičnoga izražavanja

Oblici rada: čelni, individualni i rad u paru

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje

Napomena:

Voditelj:

Linda Grubišić Belina, viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694