Stručni skupovi / 17. listopada 2016.

Poučavanje i učenje hrvatskoga jezika kao inoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Grada Zagreba koji u 2015/16. i 2016/17. poučavaju hrvatski kao ini jezik

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Gundulića, Gundulićeva 23a

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava na http://ettaedu.azoo.hr do 1. studenoga 2016.

Predavači: dr. sc. Lidija Cvikić, Jadranka Bjelica, prof., dr. sc. Marijana Češi, učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika

Ciljevi:

  • istražiti dosadašnja iskustava rada s inojezičnim učenicima, organizacije i provedbe nastave
  • upoznati protokol uključivanja inojezičnih učenika u školu
  • upoznati načine i oblike procjene jezično-komunikacijskih sposobnosti s obzirom na razvojnu dob učenika
  • prilagoditi ciljeve i odgojno-obrazovna postignuća za pojedine učenike s obzirom na razinu kompetencija inoga jezika prema Programu hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu za učenike osnovne i srednje škole koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezi

Metode i oblici rada: individualni rad sudionika, interaktivna predavanja, rasprava, okrugli stol, upute za samostalni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje voditelja programa

Voditeljica:

Viša savjetnica za hrvatski jezik
dr. sc. Marijana Češi
telefon: 01 2785 073