Stručni skupovi / 1. studenoga 2012.

Poticajni pristupi formativnom i sumativnom vrednovanju učenika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena:  učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije i nastavnici hrvatskoga jezika Zagrebačke županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola V. Preloga, Ul. grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 150

Rok prijave: do 21.ožujka 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Elvira Nimac, prof., školski psiholog, Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica, učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika koji su završili modularno stručno usavršavanje Vrednovanje u nastavi hrvatskoga jezika

Ciljevi: Sudionice će:

  • uočiti i opisati temeljne dokimološke pojmove na kognitivnom i društveno-afektivnom području
  • oblikovati ciljeve poučavanja i učenja prema Bloomovoj taksonomiji
  • oblikovati operacionalizirane ciljeve poučavanja i učenja unutar predmetnih (nastavnih) područja, kriterije i ishode vrednovanja

Oblici rada: Metode poučavanja: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka, razmjena iskustava, anketiranje i panel-rasprava.Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

Mirela Barbaroša-Šikić, prof.,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Zagreb, Donje Svetice 38;
tel: 01/2785 018;