Stručni skupovi / 1. studenoga 2012.

Poticajni pristupi formativnom i sumativnom vrednovanju učenika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Za učitelje hrvatskoga jezika Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije te Grada Zagreba i nastavnike hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Gundulića, Gundulićeva 23a, Zagreb

Broj polaznika: 80

 

Rok prijave: do 20. prosinca 2012. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Elvira Nimac, prof., školski psiholog,, Marijana Češi, prof. i učitelji i nastavnici praktičari hrvatskoga jezika

Ciljevi: Sudionici:

  • upoznati i razumjeti temeljene dokimološke pojmove na kognitivnom i društveno-afektivnom području;
  • oblikovati ciljeve učenja i poučavanja u nastavi hrvatskoga jezika i obrazovna postignuća prema Bloomovoj taksonomiji;
  • moći će razumjeti i oblikovati operacionalizirane ciljeve; kriterije i ishode vrednovanja u nastavi hrvatskoga jezika.

Oblici rada: Metode poučavanja: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka u paru i skupini, razmjena iskustva, anketiranje i panel rasprava. Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

Marijana Češi, prof., viša savjetnica
Agencije za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;
telefon: 01 2785 073;
marijana.cesi@azoo.hr