Stručni skupovi / 3. svibnja 2018.

Poticaj i razvoj jezično-kulturnoga identiteta komunikacijom/ostvarivanje kurikulumskih ciljeva

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen svim učiteljima hrvatskoga jezika Međimurske županije te učiteljima hrvatskoga jezika Varaždinske županije i nastavnicima hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije prema pozivu

Mjesto održavanja: OŠ Nedelišće, PŠ Pušćine, Školska ulica 16

Broj polaznika: 80 (40 + 40)

Rok prijave: obvezna prijava do 15. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Ksenija Matuš, prof., Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi – sudionici će moći:

  • definirati jezično-kulturni identitet
  • odrediti ulogu jezično-kulturnoga identiteta i važnost poticanja njegova razvoja u svih učenika uključenih u odgojno-obrazovni proces
  • ojačati kompetencije za profesionalni odgojno-obrazovni rad s ciljem ostvarivanja kurikulumskih odgojno-obrazovnih ciljeva

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje, radionice; frontalno, individualno, rad u paru i skupini

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje

Napomena: Sadržaj skupa strukturiran je u dva ista programska dijela, od 9 do 13 sati za prvu skupinu učitelja i nastavnika HJ i od 14 do 18 sati za drugu skupinu učitelja i nastavnika HJ. Svaki sudionik prijavljuje se samo jednom do popunjavanja planiranoga broja sudionika.

Voditelj:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785-018