Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Posvojeno dijete u vrtićkom i školskom okruženju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen odgajateljima, nastavnicima, učiteljima i stručnim suradnicima odgojno-obrazovnih ustanova koji rade ili se u radu mogu susretati s posvojenom djecom i njihovim roditeljima.

Mjesto održavanja: OŠ Borovje, Zagreb, Davora Zbiljskog 7 

Broj polaznika: 25 po prijavi za skup

Rok prijave: obvezna prijava do 22. listopada 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Vlasta Grgec-Petroci, mag.act.soc., Mirjana Marčetić Kapetanović, prof. psihologije, Ivana Šafran Tunjić, prof. pedagogije, doc. dr.sc. Koraljka Modić Stanke

Ciljevi:

  • Informirati sudionike o  ključnim teorijskim postavkama, novim spoznajama, znanjima i vještinama  potrebnih za rad stručnjaka predškolskog odgoja s posvojenim djetetom i posvojiteljskim obiteljima u svrhu unapređenja zaštite djece te unapređenja obiteljskog odgoja i roditeljstva
  • Doprinijeti boljem razumijevanju problematike posvojenja i potreba posvojene djece kao i  stvaranje uvjeta za pravilan psihofizički, socijalni i emocionalni razvoj posvojene djece i povećanje kompetentnosti stručnjaka koji se bave predškolskim i školskim odgojem

Metode i oblici rada: Predavanja, radionice, vježbe, iskustveno učenje, igranje uloga, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse, diskusija  

Vrednovanje: Rasprava i obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: troškovi pripreme i vođenja seminara te materijala za  polaznike osigurani su u okviru projekta „Priprema za posvojenje – podrška posvojiteljskim obiteljima“ uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Voditelji:   mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica za predškolski odgoj
Telefon: 01/2785 054
E-adresa: andreja.silic@azoo.hr

Robert Cimperman, viši savjetnik za stručne suradnike defektologe
Telefon: 051/320 382
E-adresa: robert.cimperman@azoo.hr

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb