Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Postupci i praksa ostvarivanja, održavanja i unapređivanja kvalitete u ustanovama ranog i predškolsk

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Špansko, Špansko 11, Zagreb

Broj polaznika: Predavanja: 70 sudionika. Plenarna izlaganja. Radionice, Rasprave: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 4 skupine.

Rok prijave: 12. veljače 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Sandra Antulić Majcen, odgojitelji i stručni suradnici dječjih vrtića:

Matije Gupca, Različak, Špansko i Trnsko u Zagrebu, mr. sc. A. Silić

Ciljevi: sudionici skupa će bolje razumjeti i usvojiti znanja potrebna za:

  • promicanje samoodgovornosti praktičara odgovornih za napredak, odgoj i učenje djece i osiguravanje kvalitetnih uvjeta u predškolskoj ustanovi,
  • razumijevanje i analiziranje kvalitetnih pokazatelja postignuća te novih zona za unapređivanje kvalitete,
  • planiranje i ostvarivanje jednakih uvjeta za svu djecu u odgojno-obrazovnoj ustanovi,
  • određivanje trendova za unapređivanje kvalitete ustanove (s obzirom na povijest, kontekst i kulturu ustanove,
  • sustavno, planski i organizirano samovrednovanje pojedinaca na razini ustanove.

Metode i oblici rada: uvid u neposrednu odgojno-obrazovnu praksu, izlaganja, skupni rad, rasprave, samostalni rad polaznika.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj

mr. sc. Andreja Silić

telefon: 01/ 2785 054

e-pošta: andreja.silic@azoo.hr