Stručni skupovi / 10. prosinca 2014.

Osposobljavanje pripravnika za odgojno-obrazovni rad i polaganje stručnoga ispita iz francuskoga jez

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen svim učiteljima i nastavnicima pripravnicima francuskoga jezika iz osnovnih i srednjih škola RH

Mjesto održavanja: OŠ Matije Gupca, Davorina Bazjanca 2, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: od 12. prosinca 2014. do 14. siječnja 2015.www.ettaedu.eu

Predavači: dr.sc.Yvonne Vrhovac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Rea Lujić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje Barbara Čičmak, prof. OŠ Matije Gupca, Zagreb

Ciljevi: Po završenom skupu sudionici će moći:

  • Primijeniti pravila kvalitetnog i dobro organiziranog eseja u vlastitom radu za potrebe stručnog ispita iz francuskoga jezika
  • Kritički se osvrnuti na primjere pisanih priprava
  • Izraditi kvalitetnu i preciznu pripravu za sat francuskoga jezika
  • Osmisliti kvalitetan i zanimljiv sat francuskoga jezika na temelju postavki suvremenog pristupa nastavi stranih jezika Prepoznati, argumentirati i primjerima pokrijepiti glavne točke jednog dijela programskih sadržaja metodičkog dijela stručnog ispita iz francuskoga jezika
  • Imenovati tipologiju zadataka u nastavi stranih jezika i prepoznati njihove ciljeve
  • Samostalno osmisliti i izraditi odgovarajuće zadatke za različite namjene
  • Otkriti vezu između zadataka iz Ministarstvom odobrenih udžbenika francuskoga jezika i deskriptora Europskog referentnog okvira za učenje i poučavanje

Metode i oblici rada:Predavanje,  radionica, rasprava, Individualni, frontalni, u paru, u grupi

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: 

Voditelj:

Rea Lujić, prof., vanjska suradnica AZOO-a
Agencija za odgoj i obrazovanje
kontakt: 095 888 29 92
e-mail: rea.lujic@azoo.hr