Stručni skupovi / 17. studenoga 2014.

Poseban program kinezioloških aktivnosti

Razina i vrsta programa cjeloživotnog obrazovanja: Državna razina. Program usavršavanja za obavljanje poslova voditelja /voditeljice posebnih programa kinezioloških aktivnosti u predškolskom odgoju i obrazovanju. Višednevni

Namjena programa cjeloživotnog obrazovanja: Program je namijenjen diplomiranim odgojiteljima u predškolskim ustanovama i osobama koje provode različite sportske programe u predškolskim ustanovama.

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (središnjica u Zagrebu i Odsjeci u Petrinji i Čakovcu)

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 15. siječnja  2014. i uplata cijene programa na žiro-račun Učiteljskog fakulteta – 3.000,00 kn po polazniku

Predavači: prof. dr. sc. Ivan Prskalo, doc. Dr. sc. Vatroslav Horvat, doc. dr. sc. Marko Badrić, dr. sc. Marijana Hraski, dr..sc. Marija Lorger, dr. sc. Ivana Nikolić, dr. sc. Ivan Šerbetar, mr. sc. Snježana Mraković, Igor Bokor, Srna Jenko Miholić , doc. dr. sc. Željko Hraski

Ciljevi (ishodi učenja) programa cjeloživotnog obrazovanja:

Sudionici će

 1. 1. usvojiti osnovne termine koji se koriste u području kineziologije
 2. 2. usvojiti informacije vezane za antropometrijske karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti
 3. 3. razumjeti vezu kineziološke aktivnosti i djeteta predškolske dobi
 4. 4. razumjeti povezanost tjelesnog vježbanja i ekologije
  1. 5. Polaznici će usvojiti i razumjeti informacije o metodičkim organizacijskim oblicima rada, metodama i principima koji se najčešće koriste i koji su primjereni dobi djece
  2. 6. usvojiti i razumjeti informacije o strukturama bazičnih motoričkih znanja te sadržaja osnovnih skupina kinezioloških aktivnosti primjerenih dobi i karakteristikama predškolskog djeteta
  3. 7. prepoznati  karakteristike pojedinog motoričkog gibanja, odnosno pripadanja pojedinoj skupini (cjelini) motoričkih sadržaja
  4. 8. razviti sposobnost uočavanja problema u motoričkoj izvedbi i vještinu percepcije pojedinih motoričkih kretnji
  5. 9. razviti sposobnost kreiranja kinezioloških aktivnosti primjerenih djeci predškolske dobi

10. razviti vještinu pravilnog korištenja opreme, sredstava i pomagala potrebnih za provođenje kinezioloških aktivnosti

11. razviti sposobnost poticanja osobnosti i autentičnosti dječjeg i osobnog kineziološkog izraza

12. moći prepoznati i identificirati djecu nadarenu za sport (male sportske talente)

13. ovladati načelima planiranja i programiranja sadržaja kinezioloških aktivnosti te ovladati izradom globalnog i operativnog plana i programa rada

14. usvojiti i razumjeti informacije o osnovama biomehanike pokreta kao i  načinu i postupcima mjerenja osnovnih dimenzija antropološkog statusa

Metode i oblici rada: predavanja, grupni oblici rada, praktične vježbe, individualni oblici rada

Vrednovanje programa cjeloživotnog obrazovanja:

 • Redovito pohađanje predavanja
 • Proučavanje obvezne i dodatne literature 
 • Izrada pismenog dijela ispita u obliku seminarskog rada
 • Praktična javna demonstracija sata kinezioloških aktivosti

Napomena: Program cjeloživotnog obrazovanja izvodi se u trajanju od 50 sati, od čega 10 sati teorijskog dijela programa i 40 sati vježbi. Program se izvodi u prostoru Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Program se može izvoditi na sve tri lokacije, ali i na svakoj lokaciji zasebno ovisno o broju prijavljenih sudionika. Uspješan završetak programa potvrđuje se izdavanjem Potvrde o uspješnom završetku programa od strane Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.    link na http://www.ufzg.unizg.hr/

Nositelj programa:

Prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Savska cesta 77
10 090 Zagreb
Elektronska pošta: ivan.prskalo@ufzg.hr
Telefon: 099 217 4477