Stručni skupovi / 23. travnja 2018.

Poseban program kinezioloških aktivnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, višednevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima djece rane i predškolske dobi

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 8. lipnja 2018. na www.ettaedu.eu, na stranicama Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u tablicu pod Centar za cjeloživotno obrazovanje pod Poseban program kinezioloških aktivnosti, poželjno i  na e-mail: marija.lorger@ufzg.hr

Predavači: prof. dr. sc. Ivan Prskalo, izv. prof. dr.sc. Vatroslav Horvat. doc. dr. sc. Marko Badrić, doc. dr. sc. Marija Lorger, doc. dr. sc. Ivana Nikolić, doc. dr. sc. Ivan Šerbetar, dr..sc. Marijana Hraski, dr.sc. Snježana Mraković, dr. sc. Mateja Kunješić Sušilović, , dr. sc. Srna Jenko Miholić, Igor Bokor, prof.

Ciljevi: Program usavršavanja za obavljanje poslova voditelja/ice posebnih programa kinezioloških aktivnosti u predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Cilj Programa je razvijanje kompetencija za organiziranje, kreiranje i provedbu kinezioloških aktivnosti u radu s djecom predškolske dobi

Po uspješno završenom programu polaznici će:

  1. 1. usvojiti osnovne termine koji se koriste u području kineziologije
  2. 2. usvojiti informacije vezane za antropometrijske karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti djece
  3. 3. razumjeti vezu kineziološke aktivnosti i djeteta predškolske dobi
  4. 4. razumjeti povezanost tjelesnog vježbanja i ekologije
  5. 5. usvojiti i razumjeti informacije o metodičkim organizacijskim oblicima rada, metodama i načelima koja se najčešće koriste i koji su primjereni dobi djece
  6. 6. usvojiti i razumjeti informacije o strukturama bazičnih motoričkih znanja te sadržaja osnovnih skupina kinezioloških aktivnosti primjerenih dobi i karakteristikama predškolskog djeteta
  7. 7. usvojiti i razumjeti informacije o osnovama biomehanike pokreta kao i  načinu i postupcima mjerenja osnovnih dimenzija antropološkog statusa

Metode i oblici rada: predavanja i vježbe

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Program se provodi u suradnji Agencije za odgoj i obrazovanje i Centra za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Detaljne upute nalaze se na http://www.ufzg.unizg.hr/

Nositelj programa:
Prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Voditeljica programa:
Doc. dr. sc. Marija Lorger
e – pošta: marija.lorger@ufzg.hr