Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Portfolio Vijeća Europe za praćenje razvoja kompetencija učenika za razvoj demokratke kulture

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen razrednicima, učiteljima i nastavnicima iz svih predmetnih područja te stručnim suradnicima s otoka Hvara te nastavnicima i učiteljima sudionicima 12. smotre turističke kulture

Mjesto održavanja: Hvar

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 11. listopada 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, mr.sc. Olgica Martinis i Alma Rovis Brandić

Ciljevi; sudionici će:

  • biti upoznati s ishodima građanskog odgoja i obrazovanja u portfoliju Vijeća Europe za izgradnju demokratske kulture
  • biti upoznati s metodama praćenja učeničkih kompetencija
  • biti upoznati s preventivnim pristupima koji vode zdravlju
  • biti upoznati s europskom mrežom škola koje promiču zdravlje

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje,

telefon: 01/2785106;

e-pošta: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr

mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje,

telefon: 01/72785008

e-pošta: tomislav.ogrinsak@azoo.hr