Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Polazišta za objektivnije vrednovanje učeničkih postignuća; Ocjenjivanje u nastavi Hrvatskog jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: sadržaji skupa pripremljeni su za učitelje razredne nastave s područja Zagrebačke županije županijske voditeljice Sandre Škrlin.

Mjesto održavanja: Kulturni centar Bistra, Donja Bistra.

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://ettaedu.azoo.hr/ najkasnije do 30. lipnja 2017. godine.

Predavači: dr. sc. Vladimira Velički, sveučilišna nastavnica metodike na Učiteljskom fakultetu, Jasmina Hamer, viša savjetnica AZOO , Ivona Nakić Vojnović, viša savjetnica AZOO, učitelji praktičari.

Ciljevi: Sadržaji predavanja osmišljeni su s ciljem promišljanja i stjecanja znanja o problematici praćenja, provjeravanja i objektivnijeg ocjenjivanja učeničkih postignuća, ukazivanja na potrebu svestranog sagledavanja učeničkih sposobnosti, posebnosti i razvojnih specifičnosti u procesu ocjenjivanja. Sudionici će biti informirani o suvremenim dokimološkim načelima te načinima evidentiranja , praćenja i provjeravanja te vrednovanja učenika u imenike i e-imenike koji su usklađeni s propisanim školskim sustavom kako bi ojačali kompetencije i objektivnost u području dokimologije. Bit će potaknuti na razmatranje posebnosti ocjenjivanja u pojedinim nastavnim područjima hrvatskoga jezika i potaknuti na kritički pogled na Bloomovu taksonomiju i njezino proširenje. Steći će saznanja o načinima i provođenju plana podrške učenicima s teškoćama i dobit će pregled adekvatne dokumentacije korisne u planiranju i radu s učenicima s teškoćama. Upoznat će primjere uspješnog rada učitelja s terena.

Metode i oblici rada: plenarna i interaktivna predavanja, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditeljica:

Jasmina Hamer, mag. prim. educ.,
viša savjetnica ,
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 2785 068