Stručni skupovi / 20. studenoga 2013.

Pokus u središtu učenja i poučavanja fizike

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, višednevni

Namjena: Skup je namijenjen nastavnicima fizike srednjih škola koji sudjeluju u projektu „Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“

Mjesto održavanja: Šibenik

Broj polaznika: 25

Rok prijave: Obvezna prijava do 8. travnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Dr. sc. Tihomir Engelsfeld, V. gimnazija u Zagrebu, dr. sc. Maja Planinić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, dr. sc. Ana Sušac, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu , dr. sc. Lana Ivanjek, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Planinka Pećina, dipl. ing., Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, dr. sc. Željko Jakopović, Agencija za odgoj i obrazovanje u Zagrebu

Ciljevi: Nastavnici će:

  • metodički pripremiti dvadeset pokusa iz fizike,
  • razraditi nastavne teme s uporabom dvadeset pokusa i jasno utvrđenim obrazovnim i odgojnim ishodima,
  • izvesti nastavu fizike u skladu s planiranim i pripremljenim nastavnim temama na temelju dvadeset pokusa iz fizike.

Metode i oblici rada: Rad u radionicama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje

Napomena: Troškovi se stručnog skupa podmiruju iz sredstava IPA – projekta kojega financira EU.

Voditelj:

Viši savjetnik za fiziku
dr. sc. Željko Jakopović
telefon: 01/2785 063
e-pošta: zeljko.jakopovic@azoo.hr