Stručni skupovi / 15. prosinca 2016.

Pojam održivog razvoja, potrebne kompetencije učitelja/nastavnika i odgojno-obrazovna očekivanja 1.

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Odgojno-obrazovni radnici zainteresirani za provedbu programa obrazovanja za održivi razvoj u Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Banija“, Karlovac, Dr. Gaje Petrovića 5, Karlovac

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 20. veljače 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Diana Garašić, Sanda Mlačić, prof. i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi:

  • definirati kriterije po kojima prosuđujemo o održivosti nekog projekta
  • odrediti kompetencije učenika koje se razvijaju u obrazovanju za održivi razvoj i potrebne kompetencije učitelja/nastavnika
  • analizirati stanje u vlastitoj sredini, revidirati postojeći projekt ili odabrati temu novog projekta
  • navesti odgojno-obrazovna očekivanja koja će se u projektu realizirati
  • isplanirati inicijalne aktivnosti, procijeniti ih i kategorizirati prema imenovanim kriterijima.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad.

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Voditeljica:

Borjanka Smojver, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
051/317 696