Stručni skupovi / 3. rujna 2013.

Pojam i razvoj ishoda kompetencija u predškolskom odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa:Međužupanijski / Jednodnevni; Interregionale / Di una giornata 

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima, ravnateljima i stručnim suradnicima u dječjim vrtičima talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije; Il programma è mirato agli educatori, direttori e psicopedagogisti presso le istituzioni prescolari delle Regioni istriana e litoraneo-montana.

Mjesto održavanja:  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za studiji na talijanskom jeziku / Università degli studi „Jurja Dobrila“ di Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana

Broj polaznika: 40

Rok prijave: 23. rujna 2013. / 23 settembre 2013 

Predavači:Prof. Rosalba Perini

Ciljevi:

  • osvješćivanje potrebe razvoja osobnog pristupa u poučavanju, odnosno učenju / presa consapevolezza della necessità di sviluppo di un approccio personale all’insegnamento, rispettivamente all’apprendimento
  • primjenjivanje novostečenih znanja i prilagodba planiranja i programiranja aktivnosti i programa rada u pedagoškoj godini prema potrebama djece / essere in grado di applicare le conoscenze e nozioni acquisite nella pianificazione e programmazione dell’attività pedagogica adeguando la stessa agli effettivi bisogni del bambino.

Oblici rada:Interdisciplinarni / Multidisciplinar; Predavanje / Relazione plenaria

Vrednovanje:AZOO / Modulo di valutazione AZOO

Napomena:Organizacija stručnog skupa je u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli – Odjel za studiji na talijanskom jeziku / Il seminario è organizzato in collaborazione con l’Università degli studi „Jurja Dobrila“ di Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana

Voditelj:

Patrizia Pitacco, dipl. def.