Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Pojam i razvoj ishoda kompetencija u predškolskom odgoju i obrazovanju / Concetto e sviluppo delle c

Nastavni predmet / Područje: Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina – talijanska nacionalna manjina / Formazione nella lingua delle minoranze nazionali – minoranza nazionale italiana

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni / Interregionale, di una giornata

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima, ravnateljima i stručnim suradnicima u dječjim vrtičima talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije. / Il programma è mirato agli educatori, direttori e psicopedagogisti presso le istituzioni prescolari della minoranza nazionale italiana delle Regioni istriana e litoraneo-montana.

Mjesto održavanja: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za studiji na talijanskom jeziku / Università degli studi „Jurja Dobrila“ di Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 23. rujna 2014. na www.ettaedu.eu / notifica obbligatoria entro il 23 settembre 2014 sul sito www.ettaedu.eu

Predavači:

Prof. Rosalba Perini

Ciljevi: Sudionici će:

  • osvijestiti potrebe razvoja osobnog pristupa u poučavanju, odnosno učenju / diventare consapevoli della necessità di sviluppare un approccio personale all’insegnamento, rispettivamente all’apprendimento
  • primijeniti novostečena znanja i prilagoditi planiranje i programiranje aktivnosti i programa rada u pedagoškoj godini prema potrebama djece / essere in grado di applicare le conoscenze e nozioni acquisite nella pianificazione e nella programmazione dell’attività pedagogica adeguando la stessa agli effettivi bisogni del bambino

Metode i oblici rada: Interdisciplinarni, frontalni rad, radionice / Multidisciplinare, frontale, attività di laboratorio

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa / Modulo di valutazione dell’organizzatore

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu / Consulente superiore per la minoranza nazionale italiana
Patrizia Pitacco, dipl. def.
Tel.: 051/317 699
E-adresa: patrizia.pitacco@azoo.hr