Stručni skupovi / 19. veljače 2018.

Počeci razvoja filmske pismenosti

Razina i vrsta stručnog skupa: predavanje – cjeloživotno usavršavanje

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima, učiteljima, stručnim suradnicima te stručnjacima drugih srodnih područja

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77

Broj polaznika: maksimalno 50

Rok prijave: obvezna prijava do 9. ožujka 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: prof. dr. sc. Milan Matijević, izv. prof. dr. sc. Vladimira Velički, mag. psych. Martina Peštaj, doc. dr. sc. Marina Gabelica, Astrid Nox, pred., Marko Gregurić, v. pred.

Ciljevi:

– Osvijestiti važnost medijskog odgoja i obrazovanja djece od najranije dobi te potaknuti na razvijanje kritičkog promišljanja o medijskim sadržajima namijenjenima djeci.

– Prezentirati istraživanja i potaknuti na uporabu suvremenog pristupa analizi animiranoga filma s ciljem razvoja filmske kulture i medijskoga stvaralaštva djece.

– Objasniti i navesti primjere funkcionalne implementacije sadržaja filmskoga opismenjavanja u odgojno-obrazovne aktivnosti u skladu s kurikulumom.

– Polaznicima pokazati mogućnosti open-source alata za obradu slike i zvuka i prezentirati on-line izvore kvalitetnih zvučnih zapisa u creative commons domeni.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, rasprave, rad u malim grupama, rad u paru, individualni rad.

Vrednovanje: razgovor, odgovaranje na pitanja sudionika, anonimna anketa

Napomena: Iako nije uvjet za pohađanje edukacije, preporučamo sudionicima da ponesu prijenosno računalo (za samostalni rad ili rad u paru).

Voditeljice:

Doc. dr. sc. Marina Gabelica                                    
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu                   
Astrid Nox, pred.
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu