Stručni skupovi / 9. lipnja 2014.

Poduzetništvo kao suvremena društvena i odgojno-obrazovna vrijednost

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne, učiteljima predmetne nastave,

stručnim suradnicima i ravnateljima

Mjesto održavanja: OŠ Augusta Cesarca, II. Ferenčica 9a, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 25. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Prof. dr. sc. Dijana Vican, Dr. sc. Daliborka Luketić i Vesna Marović, dipl. oec.

Ciljevi:

  • objasniti područje poduzetništva u kontekstu formalnog odgoja i obrazovanja
  • objasniti sastavnice poduzetničkog obrazovanja i njihovu važnost u razvoju učenika te stjecanju i razvoju temeljnih kompetencija učenika
  • poučiti nositelje odgojno-obrazovnog rada o načinima i metodama primjene poduzetništva u formalnom sustavu odgoja i obrazovanja
  • motivirati nositelje odgojno-obrazovnog rada za primjenu područja poduzetništva u nastavnom, školskom i izvanškolskom radu kao međupredmetno područje
  • prikazati praktične primjere primjene poduzetništva u nastavnom i školskom radu

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja i pedagoške radionice.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za učeničko poduzetništvo
Vesna Marović, dipl. oec.
telefon: 021/340 981
e-pošta: vesna.marovic@azoo.hr